Elekter Eurona OÜ

Registrikood 11353753
Erinõudega tegevusala registreeringu nr TELOOO726

Juhatuse esimees (tööde vastuvõtja)
Henn Leetna
m: 5242074
E-post: henn.leetna@gmail.com

Leia meid kaardilt: