Firma moodustati 15. veebruaril 2007.a.

Põhitegevusalaks (Harjumaa,Tallinn, osaliselt üle Eesti) on elektritööd kuni 1000V elektripaigaldistes-avariitööd, renoveerimistööd, uusehitus projekteerimine,elektripaidaldise käidukorraldus - tulenevalt Seadme ohutuse seadusest peab elektripaigaldise omanik määrama käidukorraldaja kui peakaitse on suurem kui 100A.

Juhatuse esimees Henn Leetna omab põhjalikke teadmisi ja kogemusi elektritööde alal. Juba N.Liidu ajal omas ta elektrikute kõrgeimat kvalifikatsioonitunnistust - töötas Tallinna TV- masti ehitusel objektielektrikuna.

EV ajal on talle omistatud elektrikute kõrgeim VI järk. Üheksa aastat teostas ta elektritöid FIE-na. Töötas Eesti Energias vanemelektrikuna – omab õigust töötada töö juhtijana kuni 1000V elektripaigaldistes.
Omab B-klassi pädevustunnistust.

Elektritööde projektijuht on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi töötstus- ja soojusautomaatika erialal. On lõpetanud Tallinna TÜ Jõuelektroonika ja elektriajamite eriala. Omab A ja B-klassi pädevustunnistust.
Käesoleval ajal jätkab õpinguid TÜ-s magistriõppes.
Üle kümne aasta praktiliste elektritööde teostamise kogemust.